De markt in de bouwsector trekt aan en is continue aan verandering onderhevig. Deze dynamische omgeving vraagt veel van de medewerkers in onze branche. Om de werknemers van WestBouw optimaal en efficiënt met elkaar te laten samenwerken hebben wij een Europese subsidie aangevraagd ten behoeve van de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie is toegekend en op vrijdag 19 mei jl. zijn wij het project gestart met een interne kick-off voor het personeel en de directie van WestBouw.

Het welzijn en de werkbeleving staan centraal in dit project waarbij aandacht is voor het verbeteren van gezond en veilig werken en het bevorderen van de leercultuur voor onze medewerkers. De medewerkers van WestBouw zijn relatief jong (20-30 jaar) maar bovenal zijn zij bijzonder enthousiast. Het project past perfect bij het team van WestBouw welke aan het begin van hun carrière staan. WestBouw wil investeren in bevlogen en vitale medewerkers die het visitekaartje zijn van ons bedrijf en er met trots werken.

Het project heeft als doel een professionaliseringsslag te kunnen maken met onze medewerkers. Onderdelen van het project zijn onder andere zelfreflectie, spiegelgesprekken, teambuildingsactiviteiten, training en coaching.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Het project is onderdeel van het Agentschap SZW dat onderdeel is van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

logo_eu