Halverwege 2017 heeft WestBouw een Europese subsidie t.b.v. Duurzame Inzetbaarheid toegewezen gekregen. De doelstelling van deze subsidie is: Duurzaam inzetbare werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Als onderdeel van het programma hebben alle medewerkers van WestBouw een ESF-Project ‘Verbeteren Bevlogenheid & Vitaliteit Medewerkers’ gevolgd. Eerder was er al een gezamenlijke sessie met het disc teamwiel, wat als gevolg heeft gehad dat er een handleiding ‘WestBouw bedrijfgids’ is opgesteld waarin onder andere de procedures voor het voeren van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken is beschreven. Deze bedrijfsgids is voor alle medewerkers bedoeld, met als gezamenlijke slogan: “samen sta je sterk en door individueel te ontwikkelen kan WestBouw zich ook verder ontwikkelen!”.

Als afsluiting van het ESF project hebben de medewerkers van WestBouw in twee teams letterlijk bruggen moeten bouwen. Een team opdracht gericht op onderlinge samenwerking. Door te groeien in de samenwerking behaal je winst voor organisatie en voor jezelf, het creëert een open sfeer zonder roddel waarin respect voor elkaar de leidraad is. Er zijn nieuwe bruggen gebouwd naar de toekomst. De trainingen zijn verzorgd door: Building Human Talent. Gemotiveerd personeel draagt bij aan de kwaliteit van onze projecten!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Het project is onderdeel van het Agentschap SZW dat onderdeel is van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

logo_eu